Σε αναμονή του επίσημου οδηγού του προγράμματος το οποίο αναμένεται τον Οκτώβριο  2021, αλλά σύμφωνα με ανακοινώσεις στελεχών του υπουργείου, στο νέο πρόγραμμα καταργείται η σειρά προτεραιότητας και εισάγεται ένα σύστημα βαθμολογίας με συγκεκριμένα κριτήρια Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων υπαγωγής και το ποσοστό συμμετοχής τους στην τελική βαθμολογία είναι: κόστος […]

Νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021

Σκοπός της Hλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου και των αδειών του, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του κτιρίου όπως […]

Ταυτότητα κτιρίου