Το γραφείο μας ανακαίνισε πλήρως  διαμέρισμα κατοικίας στο κέντρο της Χαλκίδας. Η ανακαίνιση πραγματοποιήθηκε σε διάστημα τριών μηνών και αφορούσε νέα ηλεκτρική – υδραυλική εγκατάσταση, ιδιωτικό σύστημα θέρμανσης αερίου, νέα κουφώματα, ξυλουργικά, πόρτα ασφαλείας, πλακάκια δαπέδου και μπάνιου, επισκευή δαπέδων ξύλου, χρωματισμούς κτλ.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ