Νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021


Σε αναμονή του επίσημου οδηγού του προγράμματος το οποίο αναμένεται τον Οκτώβριο  2021, αλλά σύμφωνα με ανακοινώσεις στελεχών του υπουργείου, στο νέο πρόγραμμα καταργείται η σειρά προτεραιότητας και εισάγεται ένα σύστημα βαθμολογίας με συγκεκριμένα κριτήρια

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων υπαγωγής και το ποσοστό συμμετοχής τους στην τελική βαθμολογία είναι:

 • κόστος εξοικονόμησης ενέργειας, 50%
 • υφιστάμενη ενεργειακή κλάση, 5%
 • βαθμοημέρες θέρμανσης, 7%
 • παλαιότητα κατασκευής, 3%
 • ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, 15%
 • πλήθος εξαρτώμενων τέκνων, 5%
 • μονογονεϊκή οικογένεια, 5%
 • μακροχρόνια άνεργος, 5%
 • ΑΜΕΑ, 5%.

Οι βασικές προϋποθέσεις για υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι  η  μονοκατοικία/ διαμέρισμα/ πολυκατοικία να:

 • υφίστανται νόμιμα (οικοδομική άδεια και ρύθμιση αυθαιρέτων χώρων εφόσον υφίσταται).
 • χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και ιδιοκατοικούνται (δλδ το ακίνητο να κατοικείται από τον ιδιοκτήτη, όχι από μισθωτή).
 • έχουν καταταχθεί βάσει του 1ου  πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση του Γ
 • έχει εκδοθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου