Πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020


Εκδόθηκε στίς 16-11-2020 οδηγός του προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020. Η αιτήσεις για την Εύβοια στις 16-12-2020.

Δείτε στις επόμενες εικόνες τα ποσοστά επιδότησης, τις επιδοτούμενες παρεμβάσεις και τις αμοιβές μηχανικού και μελετών.