Κατοικία και εκπαιδευτήριο στη Χαλκίδα (υπό κατασκευή)